DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  3 ZIME
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
TENA ŠTIVIČIĆ

3 ZIME
3 WINTERS


REŽISERKA / DIRECTOR: BARBARA HIENG SAMOBOR
MGL / LJUBLJANA CITY THEATRE
2014Družinska saga, v kateri so zgodbe in usode štirih generacij žensk neposredno povezane z "bršljanom obraslo meščansko hišo" nekoč razkošno vilo, zgrajeno še v času habsburške monarhije, nato po 2. svetovni vojni nacionalizirane in razdeljene. Spremembe v družini skozi čas se kažejo tudi v spremembah na hiši. Hiša ima v zgodbi enakovredno vlogo kot družinski člani, tako da jo lahko dojemamo kot še eno od dramskih vlog.

3 Winters is a family saga in which the stories and fates of four generations of women are directly linked to an “ivy-clad townhouse” built during the Habsburg Monarchy that used to be a lavish villa, but was nationalised and divided up after World War Two. The changes in the family through time are reflected in the changes in the house. In the story, the role of the house is equal to that of the family members and can therefore be considered as one of the dramatic roles.
FOTO / PHOTO: PETER GIODANI

OBLIKOVALEC SVETLOBE / LIGHT DESIGNER: ANDREJ KOLEŽNIK
KOSTUMOGRAF / COSTUME DESIGNER: LEO KULAŠ
AVTOR GLASBE / COMPOSER: DRAGO IVANUŠA
DRAMATURGINJA / DRAMATURG: EVA MAHKOVIC
LEKTORICA / LANGUAGE CONSULTANT: BARBARA ROGELJ
PREVAJALKA / TRANSLATOR: ALENKA KLABUS VESEL

ZASEDBA / CAST: JANA ZUPANČIČ, SEBASTIAN CAVAZZA, TJAŠA ŽELEZNIK, TINA POTOČNIK VRHOVNIK/AJDA SMREKAR, IVA KRAJNC BAGOLA, JERNEJ GAŠPERIN, UROŠ SMOLEJ, JETTE OSTAN VEJRUP/KARIN KOMLJANEC, DOMEN VALIČ, GREGOR GRUDEN, EVA JESENOVEC, MOJCA FUNKL