DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  5FANTKOV
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
SIMONA SEMENIČ

5FANTKOV
5BOYS


REŽISER / DIRECTOR: JAŠA KOCELI
WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ SOMBOTEL, MADŽARSKA / HUNGARY
2019Osnovno prizorišče igre je zapuščeno mestno igrišče. Scenografija nakazuje na tovrstno lokacijo z nekaj osnovnimi elementi, ki jih lahko najdemo v urbanem okolju – kovinski okvirji, neonske luči, podlaga iz tartana, gugalnice, trampolin –, a ostaja abstraktna, gledališka in delno nedorečena. Lučne animacije oblikujejo dodatno likovno plast, ki se nanaša na različne teme v drami, a obenem deluje kot avtonomna vizualna fascinacija.
The main setting of the play is an abandoned city playground. The set design suggests such a location with a few basic elements that can be found in the urban environment – metal frames, neon lights, Tartan floor, swings and a trampoline – but it remains abstract, theatrical and partly indeterminate. Light animations create an additional graphic layer, which refers to the various topics of the play, but at the same time functions as an autonomous visual fascination.


FOTO / PHOTO: MANKICA KRANJEC

KOSTUMOGRAFKA / COSTUME DESIGNER: BRANKA PAVLIČ
KOREOGRAFKA / CHOREOGRAPHER: TAJDA PODOBNIK
AVTOR GLASBE / COMPOSER: MIHA PETRIC
PREVAJALEC / TRANSLATOR: LUKÁCS GYÖRGY


ZASEDBA / CAST: KATA GONDA, FLÓRA HERMAN, BOGLÁRKA NAGY-BAKONYI, ZSÓFI ALBERTI, JÚLIA DUNAI