DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  DO ZADNJEGA DIHA: ZDAJ
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
JAŠA KOCELI, EVA MAHKOVIC
PO MOTIVIH FILMOV JEANA-LUCA GODARDA / BASED ON FILMS BY JEAN-LUC GODARD

DO ZADNJEGA DIHA: ZDAJ
BREATHLESS: NOW


REŽISER / DIRECTOR: JAŠA KOCELI
MGL / LJUBLJANA CITY THEATRE
2014Glavni uprizoritveni izziv je bil, kako enega izmed najbolj kultnih filmov preobraziti v izrazito gledališko predstavo in vse luknje, ki nastanejo zaradi spremembe medija, zapolniti z gledališkimi sredstvi. Filmska montaža je zamenjana z "mehanizmom" fragmentirane scene. Igralci jo z učinkovitimi in koreografiranimi premiki elementov lahko sestavijo, razstavijo in ponovno sestavijo v nove prostorske kompozicije. Oder postane poligon, na katerem se zgodba lahko kot v filmu odvija v hitrem tempu.
The main challenge of the staging was how to transform one of the greatest cult films into a theatre performance proper and fill all the holes that emerge due to the change of the medium with theatrical means of expression. Film editing was replaced with the “mechanism” of a fragmented set. With effective and choreographed movements of its elements, the actors could construct, deconstruct and reconstruct the scenery into new spatial compositions. The stage became a playground on which the story could take place in a quick pace as it does in the film.
FOTO / PHOTO: MANKICA KRANJEC

OBLIKOVALEC SVETLOBE / LIGHTING DESIGNER: BOŠTJAN KOS
KOSTUMOGRAFKA / COSTUME DESIGNER: BRANKA PAVLIČ
AVTOR GLASBE / COMPOSER: MIHA PETRIC
DRAMATURGINJA / DRAMATURG: EVA MAHKOVIC
LEKTORICA / LANGUAGE CONSULTANT: MARTIN VRTAČNIK

ZASEDBA / CAST: DOMEN VALIČ, AJDA SMREKAR, BORIS KERČ, ANJA DRNOVŠEK, GREGOR GRUDEN