DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  ELEKTRA
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
SOPHOCLES, AISCHILES, EURIPIDES, HUGO VON HOFMANNSTAHL

ELEKTRA
ELECTRA


REŽISER IN AVTOR PRIREDBE / DIRECTOR AND AUTHOR OF ADAPTATION: JAŠA KOCELI
NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS, LITVA  / LITHUANIA
2020


Zamisel o kopalnici kot prostoru dogajanja je bila temelj razvoja likovnega jezika naše interpretacije Elektre. Po raziskovanju različnih materialov (večinoma keramike in kamna) sem ugotovil, da je marmor najbolj primeren saj prostoru nadene vtis prestižnosti. Odtis žil na površini marmorja se v različnih svetlobnih pogojih bistveno spremeni. V temni, monokromni svetlobi se poveča kontrast med osnovno belo barvo in temnimi žilami, medtem ko ga svetla bela svetloba zmanjša. Ta učinek spremeni značaj uprizoritvenega prostora. Po eni strani ga lahko interpretiramo kot prostor izolacije, osamljenosti, žalovanja, agresije, po drugi strani pa kot prostor intime, ritualnosti, čistoče in katarze. Scenografija je zasnovana kot preprost, odprt, minimalističen uprizoritveni prostor, ki omogoča raznolike, dinamične mizanscene in paleto različnih atmosfer.
An early idea of a bathroom as the space of happening was the fundation for further development of the visual language and special concept for this interpretation of Elektra. After reserching diffrent materials (mostly ceramics and stone) we found marble to be the most intriging for its dramatic, exuberant patterns and expression of prestige. The impression of veins on marble surfface changes significantly in diffrent light conditions. In monochrome or dark ambiences the contrast between base white color and dark veins enhances, while bright white light reduces it. This effect changes the character of the performance space. On one hand, it can be interpreted as a space of isolation, reclusion, mourning, aggression and on the other, as a space of intimacy, rituality, cleanliness, catharsis. Scenography is designed as simple, open , minimalistic performance space enabling diverse, dinamic mizanscenes and range of diffrent atmospheres.

FOTO / PHOTO: SVETLANA BATURA

OBLIKOVALEC SVETLOBE / LIGHTING DESIGNER: DAVID ANDREJ FRANCKY
KOSTUMOGRAFKA / COSTUME DESIGNER: BRANKA PAVLIČ
KOREOGRAFKA / CHOREOGRAPHER: TAJDA PODOBNIK
AVTOR GLASBE / COMPOSER: MIHA PETRICZASEDBA / CAST: GRETA ŠEPLIAKOVAITĖ, DAIVA RUDOKAITĖ, JŪRATĖ ONAITYTĖ, POVILAS JATKEVIČIUS, TOMAS ERBRĖDERIS, DEIVIDAS BREIVĖ, RIČARDAS VITKAITIS, KAMILĖ LEBEDYTĖ, JURGITA MASKOLIŪNAITĖ, SAULĖ SAKALAUSKAITĖ, IEVA STAŠELYTĖ, AISTĖ ZABOTKAITĖ, ROBERTA SIRGEDAITĖ, IEVA KAROBLYTĖ, RASA PRASPALIAUSKAITĖ