DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  LUNAPARK
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
JELENA KAJGO

LUNAPARK
ROLLER COASTER


REŽISER / DIRECTOR: TIJANA ZIJANIĆ
MGL / LJUBLJANA CITY THEATRE 
2022

Manira v kateri sem se odločil za oblikovno izhodišče uprizoritvenega prostora je bila močno pogojeno s kreativnim procesom režiserke, ki je spontan, iskren, odločen, nepretenciozen, samoironičen. Če je naslov predstave (v izvirniku) Rolerkoster (v smislu stereotipne metafore življenja) potem naj bo tudi scenografija tako oblikovana. Rezultat je posrečena arhitekturna poteza kot kombinacija pop-arta in prostorske inštalacije.The manner in which I decided for the design starting point of the performance space was strongly influanced by the director's creative process, which is spontaneous, sincere, determined, unpretentious, self-ironic. If the title of the play is Roller Coaster (in the sense of a stereotypical metaphor of life), then the scenography should look like one. The result is a architectural maender appearing as a combination of pop art and spatial installation.


FOTO / PHOTO: PETER GIODANI

OBLIKOVALEC SVETLOBE / LIGHT DESIGNER: BOŠTJAN KOS
KOSTUMOGRAF / COSTUME DESIGNER: MATIC HROVAT
AVTORICA GLASBE / COMPOSER: MANCA TRAMPUŠ
DRAMATURGINJA / DRAMATURG: ALENKA KLABUS VESEL
LEKTOR / LANGUAGE CONSULTANT: MARTIN VRTAČNIK

ZASEDBA / CAST: LENA HRIBAR ŠKRLEC, BERNARDA OMAN, DIANA KOLENC, GREGOR PODRIČNIK, JURE RAJŠP, TANJA DIMITRIEVSKA, KARIN KOMLJANEC, KARIN KOMLJANEC