DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  POPOLNI TUJCI
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
TAMARA DAMJANOVIĆ
PO MOTIVIH FILMA / BASED ON A MOVIE

POPOLNI TUJCI
PERFECT STRANGERS


REŽISERKA / DIRECTOR: TAMARA DAMJANOVIĆ
SNG MARIBOR / SLOVENE NATIONAL THEATRE MARIBOR
2019Filmska montaža v izvirniku je v predstavi skozi spretno režijo zamenjana z razgibanimi mizanscenami in uprizarjanjem po globinskih planih. Tako je sprva enotna prijateljska druščina razpršena po celotni površini odra, s čimer je poudarjeno ozračje umika, izolacije, frustracije in razočaranja. V ta namen je bil oblikovan odprt, minimalističen prostor s posameznimi ambientalnimi poudarki. Obešene žarnice v ozadju ilustrirajo zvezdnato nebo in ustvarjajo vtis brezmejnega horizonta, velika luna na nebu predstavlja prisotnost nadnaravnega, obenem pa animacija polnjenja lune korespondira z naraščanjem dramske napetosti ter izgubo kontrole dramskih likov nad dogajanjem.
Through a skilful direction of the performance, the film editing of the original is replaced with dynamic mise-en-scènes and the arrangement of different acting areas along the stage’s depth. Thus, the initially united group of friends is scattered around the entire stage area, which emphasises the atmosphere of withdrawal, isolation, frustration and disappointment. For this purpose, an open, minimalist space with individual ambient emphases was designed. The bulbs hanging in the background illustrate a starry sky and create the impression of an infinite horizon, while a big moon in the sky represents the presence of the supernatural, with the animation of the growing moon corresponding to the increasing dramatic tension and the characters losing control over the happening.FOTO / PHOTO: DAMJAN ŠVARC

OBLIKOVALEC SVETLOBE / LIGHT DESIGNER: LUKA MATIĆ
KOSTUMOGRAFKA / COSTUME DESIGNER: MARITA ĆOPO
AVTOR ANIMACIJE / ANIMATION: MIHAEL MAHKOVIC
AVTORICA GLASBE / COMPOSER: KATARINA RANKOVIĆ
DRAMATURGINJA / DRAMATURG: MAJA BORIN
PREVAJALKA IN LEKTORICA / TRANSLATOR AND LANGUAGE CONSULTANT: MOJCA MARIČ

ZASEDBA / CAST: MAŠA ŽILAVEC, GORAZD ŽILAVEC, MATEJA PUCKO, NEJC ROPRET, ANA URBANC, MATEVŽ BIBER, TOMO TOMŠIČ