DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  PREBLIZU
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
JAŠA KOCELI

PREBLIZU
TOO CLOSE


REŽISER IN AVTOR BESEDILA / DIRECTOR AND AUTHOR OF TEXT: JAŠA KOCELI
CANKARJEV DOM
2021


Preblizu je gledališka predstava o milenijskem paru, ženski in moškem, ki se skupaj prebijata skozi pasti večletne partnerske zveze. Sta pred prelomnimi življenjskimi odločitvami, kako živeti sama s sabo in skupaj. Doživljata eksistencialno krizo lastne in skupnostne identitete. Scenografija je zasnovana kot mehek kokon z več kot tisoč tristo metrov viseče debele bombažne preje ter ponazarja navidezno varen mehurček odnosa in ujetosti vanj. Mehkoba materialov je v nasprotju z ostrimi dejanji, ki si jih med sabo zadajata protagonista.
Too Close is a theatrical performance about a millennial couple, a woman and a man braving the pitfalls of a long-standing partnership. They are facing life-changing decisions about how to live with oneself and together as a couple. Going through an existential crisis, the pair are questioning their personal and communal identities.The stage set, designed as a soft cocoon featuring more than 3000 metres of thick cotton yarn, represents the ostensibly safe bubble of a partnership and one’s entrapment in it. The softness of the materials is at odds with the sharp assaults that the protagonists inflict on each other.


FOTO / PHOTO: MANKICA KRANJEC

OBLIKOVALEC SVETLOBE / LIGHTING DESIGNER: DAVID ANDREJ FRANCKY
KOSTUMOGRAFKA / COSTUME DESIGNER: BRANKA PAVLIČ
KOREOGRAFKA / CHOREOGRAPHER: TAJDA PODOBNIK
AVTOR GLASBE / COMPOSER: MIHA PETRICZASEDBA / CAST: DOMEN VALIČ, LEA MIHEVC