DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  TIH VDIH
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
NEJC GAZVODA

TIH VDIH
SILENT BREATH


REŽISER / DIRECTOR: NEJC GAZVODA
MGL / LJUBLJANA CITY THEATRE
2018Realistična neposrednost pri oblikovanju prostora je bila odločitev, sprejeta že v začetku kreativnega procesa. V Tihem vdihu pravzaprav ni dogodka, je stanje. To pa je najučinkoviteje uprizorjeno brez simbolov, alegorij in estetiziranja. Dejstvo, da se zgodba (v glavnini) odvija v enem prostoru, nam je omogočilo, da smo se namesto na mehanizme scenskih menjav in podobnih kompleksnih tehničnih prvin uprizoritve lahko osredotočili na likovno in ambientalno detajliranje oziroma kadriranje izjemno spisanega družinskega soočenja.

Realistic approach in space design was decided on already at the beginning of the creative process. Silent Breath actually includes no event, it is a state. This is most effectively staged without symbols, allegories and aestheticising. The fact that the story (mainly) unfolds in one place enabled us to focus on the graphic and ambient detailing or framing this exceptionally written family encounter rather than on the mechanisms of set changes and similar complex technical elements.


FOTO / PHOTO: PETER GIODANI

OBLIKOVALEC SVETLOBE / LIGHT DESIGNER: BOŠTJAN KOS
KOSTUMOGRAF / COSTUME DESIGNER: ANDREJ VRHOVNIK
DRAMATURGINJA / DRAMATURG: EVA MAHKOVIC
AVTOR GLASBE / COMPOSER: LAREN POLIČ ZDRAVIČ
LEKTORICA / LANGUAGE CONSULTANT: MAJA CERAR

ZASEDBA / CAST: MIRJAM KORBAR, JURE HENIGMAN, AJDA SMREKAR, MATEJ PUC, TJAŠA ŽELEZNIK, LARA WOLF ZAVRŠNIK