DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  TROJANKE
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
EVRIPID

TROJANKE
THE TROJAN WOMEN


REŽISER / DIRECTOR: JAŠA KOCELI
SNG NOVA GORICA / SLOVENE NATIONAL THEATRE NOVA GORICA
2018Trojanke kot vojni plen čakajo, da bodo natovorjene na ladje in poslane v Grčijo. Evripid je v času začetkov zahodne civilizacije napisal dramo, ki je v današnjih dneh, ko so begunci vsakodnevne številke, boleče aktualna. Ladijski transport je posodobljen v podobo ladijskega kontejnerja, vseprisotnega modula svetovne trgovine in kapitalističnega ustroja. Ko se objekt dvigne in razkrije svojo vsebino, ostane bdeč nad prizoriščem kot monumentalno eksistencialno breme, hladen strah.
As spoils of war, Trojan women wait to be loaded on ships headed to Greece. At the beginning of Western civilisation, Euripides wrote a play that is still painfully topical today, when refugees are everyday numbers. Ship transport is modernised in the image of a ship container, an omnipresent module of global trade and the capitalist system. When the object is raised and its content revealed, it remains hovering over the performance space as a monumental existential burden, cold fear.FOTO / PHOTO: MANKICA KRANJEC

KOSTUMOGRAFKA / COSTUME DESIGNER: BRANKA PAVLIČ
AVTOR GLASBE / COMPOSER: MIHA PETRIC
KOREOGRAFKA / CHOREOGRAPHER: TAJDA PODOBNIK
DRAMATURGINJA / DRAMATURG: ANA KRŽIŠNIK BLAŽICA
LEKTOR / LANGUAGE CONSULTANT: SREČKO FIŠER
PREVAJALKA / TRANSLATOR: JERA IVANC

ZASEDBA / CAST: KRISTIJAN GUČEK, HELENA PERŠUH, MARJUTA SLAMIČ, RAIVEN, PATRIZIA JURINČIČ FINŽGAR, ARNA HADŽIALJEVIĆ, JURE KOPUŠAR, ISAAK HROVATIN/LEV LIPUŠČEK, SINIŠA BUKINAC, ANA FACCHINI