DARJAN MIHAJLOVIĆ CERAR  ︎  ČAROBNA PIŠČAL
SCENOGRAF / SET DESIGNER
DELO / WORK          O / ABOUT
W. A. MOZART

ČAROBNA PIŠČAL
THE MAGIC FLUTE


REŽISER / DIRECTOR: JAŠA KOCELI
SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA / SLOVENIAN NATIONAL OPERA LJUBLJANA
2019Pravljičnost in pestrost izvirne zgodbe narekujeta številne scenske menjave in prehode. Figurativne in ilustrativne elemente libreta smo zamenjali z osnovnimi abstrahiranimi scenskimi elementi, kot so tla, kulisa z odprtinami, trikotna skulptura, zavese, svetlobna linija in geometrične projekcije. Za ohranitev epske razsežnosti uprizoritve smo s kombiniranjem scenskih elementov, kostumov in lučnega oblikovanja ustvarili vrsto estetiziranih odrskih kompozicij, ki uokvirjajo ali podlagajo zvočne slike te izjemne glasbene mojstrovine. Z ustvarjalno ekipo smo tako razvili minimalistično, geometrično likovno govorico jasnih barv in močnih svetlobnih atmosfer.

The fairytale nature and variegation of the original story dictate numerous set changes and transitions. We changed the libretto’s figurative and illustrative elements with basic abstracted set elements such as the floor, scenery with openings, a triangular sculpture, curtains, light line and geometrical projections. In order to retain the epic dimension of the staging, we combined the set elements, costumes and lighting design, thus creating a series of aestheticised stage compositions that framed or backed the sound images of this exceptional musical masterpiece. With our creative team, we thus developed a minimalist, geometrical graphic language of clear colours and powerful light atmospheres.

FOTO / PHOTO: MANKICA KRANJEC

OBLIKOVALEC SVETLOBE / LIGHTING DESIGNER: DAVID ANDREJ FRANCKY
KOSTUMOGRAFINJA / COSTUME DESIGNER: BRANKA PAVLIČ
DIRIGENT / CONDUCTOR: JAROSLAV KYZLINK
ZBOROVODJA / CHOIR MASTER: ŽELJKA ULČNIK REMIC
KONCERTNI MOJSTER / CONCERT MASTER: IGOR GRASSELLI
KOREOGRAFINJA / CHOREOGRAPHER: TAJDA PODOBNIK
DRAMATURGINJA / DRAMATURGE: TATJANA AŽMAN
LEKTORICA / LANGUAGE CONSULTANT: VANDA VREMŠAK RICHTER

SOLISTI, OPERNI ZBOR IN ORKESTER SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA /
SOLOISTS, CHORUS AND ORCHESTRA OF THE SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA